Samoświadomość i odpowiedzialność

Człowiek w przeciwieństwie do innych istot żywych ma możność wybo­ru określonej wizji siebie, własnego życia, partnerów i grup odniesienia. Po­siada też wolność samookreślenia się, wyboru wartości naczelnych racji ży­ciowych i związanych z nim celów i zadań. Jego wybory i samookreślenie mogą być mniej lub bardziej autentyczne, podmiotowe. Nieautentyczne, zafałszowane są wybory sterowane przez innych, fałszywe … Czytaj dalej Samoświadomość i odpowiedzialność